säkerhetskrav inte efterlevas , sker inte utlämnande på medium för automatiserad behandling , utan i stället t . ex . i pappersform . En viktig utgångspunkt för en 

400

Dataintrång. Enligt brottsbalken 4 kap 9c§ är det förbjudet olovligen bereda sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen  

Offent­lig­hets­prin­cipen. Migrationsverket är en statlig myndighet. Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

  1. Ica vaxholm erbjudande
  2. Beordrad arbete pa semester
  3. Molndals kommun
  4. Oljeguiden texaco
  5. Överviktsenheten malmö
  6. Alc east
  7. Städakuten örebro
  8. Avtal nyttjanderätt

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller som samlas in genom vår webbplats och våra e-tjänster. Migrationsverket är också personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandling som sker på utlandsmyndigheterna. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och den registrerades berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats. måste behandlingen upphöra. • Hur ska en registrerad invända mot behandling i er verksamhet?

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2, 3, 4, 11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om elektroniska hand-lingar.

automatiserad behandling); beslutade den 30 april 2009. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2, 3, 4, 11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om elektroniska hand-lingar. 1 kap. Omfattning och tillämpning Omfattning 1 § …

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av: 110 kap. 24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110) Anslutningsprocess Myndighet fyller i en intresseanmälan som skickas in till Försäkringskassan.

Automatiserad behandling

Vad betyder AWIPS? AWIPS står för System för automatiserad väder interaktiv behandling. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av System för automatiserad väder interaktiv behandling, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av System för automatiserad väder interaktiv behandling på engelska språket.

Automatiserad behandling

Med automatiserad VRET är behandlingsprotokollet programmerat i form av ett spel som användaren kan ta sig igenom själv utan något professionellt stöd. Av etiska skäl hade dock studiens deltagare tillgång till en sessionsledare som de kunde kalla in ifall något gick tekniskt fel. 25 deltagare inkluderades i … för automatiserad behandling är av intresse inom ramen för alla automatise-rade system där informationsutbyte äger rum mellan myndigheter. Till följd av utgången i HFD 2015 ref. 61 dömning blivit central för har denna be frågan om s.k.

Automatiserad behandling

Automatiserat beslutsfattande och profilering. Sammanställning av uppgifter ut upptagningar för automatiserad behandling Ett from LAW FÖRVALTNI at Stockholm Uni. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndighet endast om myndighet kan göra  Utkom från trycket den 4 september 2001Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i  e) Profilering. Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera  Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. SFS 2011:1459 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling.
At customs clearance

Upptagning för automatiserad behandling ”Upptagning för automatiserad behandling” innebär att informationen är fixerad på någon form av datamedium och antingen finns eller kan matas in i en dator. Informationen kan bestå av endast några få uppgifter eller av stora informationssamlingar. Upptagningar för automatiserad behandling delas upp i två slags handlingar: Transportstyrelsen beslutar genom automatiserad behandling Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift fattas av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret (2 § andra stycket LTS).

Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera  Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. SFS 2011:1459 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m.
Lösa ut leasingbil i förtid

Automatiserad behandling


handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:2, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 1991:6, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

158 6.8 Villkor för att göra uppgifter tillgängliga För andra betydelser, se ADB.. Automatisk databehandling (ADB) var från slutet av 1950-talet och fram till slutet av 1980-talet en populär svensk benämning för det som idag är känt som informationsteknik eller informations- och kommunikationsteknik (). automatiserad (beredningsrobot) och semi-automatiska tekniker.


Lana pengar till kontantinsats hus

7 § Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga termer för de uppgifter om straffbud i Svensk författningssamling som hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande.

11. Enligt 2 § första stycket innehåller registerförordningen ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställ-ningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

Rubrik: Förordning (2003:600) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:2, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 1991:6, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Sammanfattning.

24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110) Anslutningsprocess Myndighet fyller i en intresseanmälan som skickas in till Försäkringskassan. LEFI Prenumeration: Anmälan för anslutande parter (pdf 1 000 kB, öppnar nytt fönster) Anslutningsprocess automatiserad behandling 9 § Personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om det inte är olämpligt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap.